Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици”
Дата на публикуване16.10.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и Раздел ХІ, т. 77.5 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни електроуреди по две обособени позиции” ще се извърши на 10.10.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи