Предмет на поръчкатаРазяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работещите в „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване12.12.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

РАЗЯСНЕНИЕ/12.12.2013 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи