Предмет на поръчкатаДоставка на полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване17.12.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Доставка на полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД

 

Обект на поръчката:

“Доставка наполиетиленови пликове и опаковки за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД”, при следните обособени позиции:

Позиция І Специализирани полиетиленови пликове за куриерските услуги “EMS/BulPost”

Позиция ІІ Полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери)

Позиция ІІІ Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП

Позиция ІV Полиетиленови пликове за влагане на документи (СР 91)

Позиция V Специализирани полиетиленови опаковки и пликове за банкноти и монети

Позиция VІ Специализирани полиетиленови (вакуумни) опаковки за банкноти и монети.

 

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД

Ул. „Акад. Стефан Младенов” 1, бл. 31, 1700 София

Тел.: 02/ 9493363, 02/ 9493353, факс: 02/ 9625329

www.bgpost.bg

 

ОБЯВЛЕНИЕ:

”Български пощи” ЕАД на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл.7, т.5 чл. 7г и чл. 16, ал. 4 от ЗОП, Решение по т. 3 на Протокол № 12/ 26.06.2009 г. . на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД , открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с обект:

“Доставка наполиетиленови пликове и опаковки за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД”, при следните обособени позиции:

Позиция І Специализирани полиетиленови пликове за куриерските услуги “EMS/BulPost”

Позиция ІІ Полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери)

Позиция ІІІ Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП

Позиция ІV Полиетиленови пликове за влагане на документи (СР 91)

Позиция V Специализирани полиетиленови опаковки и пликове за банкноти и монети

Позиция VІ Специализирани полиетиленови (вакуумни) опаковки за банкноти и монети.


Място и срок за получаване на документацията: 
Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ “Български пощи” ЕАД, гр. София., ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл.31, от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа до 31.12.2009 г.

Цена на документацията: 20 лв., с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите се приемат от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден до 10.01.2010 г., в служба “Деловодство” на ЦУ “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31.

Отваряне на офертите: Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 11.01.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, в зала 212. 

Документация

Документи