Предмет на поръчкатаОбявление относно закупуване на преносими компютри за нуждите на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване21.12.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнение на проект „Съвременен център за кибер-защита” (Advanced Cyber - Defense Center) с акроним ACDC, по подтема 5.1 “Киберсигурност” на тема 5. “Надеждни е-услуги и други дейности” в шести конкурс за проекти по програма „Подкрепа за ИКТ политики” по Рамкова програма на Европейската комисия „Конкурентоспособност и иновации” желае да закупи преносими компютри за нуждите на проекта.

Очакваме вашите оферти, като информацията, съдържаща се в настоящето обявлението, ще стане обвързваща за страните в случай, че офертата Ви бъде избрана и се сключи писмен договор.

 

Приложения към поканата:

  • Техническо задание на Възложителя – Приложение № 1;

Изтегли приложението

Начин на подаване на офертите: по е-мейл

срок за подаване на офертите: до 06.01.2014 г.

Офертите се подават по е-mail:

p.boev@bgpost.bg

valentina.stoyanova@bgpost.bg

 

Лица за контакт:

Петър Боев – тел. 02/ 949 32 64

Валентина Стоянова – тел. 02/ 949 31 12

 

Документация

Документи