Предмет на поръчкатаАбонаментно обслужване на таксувачни и клеймовачни машини
Дата на публикуване06.01.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ТП „БП” при „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
ул. „Добруджа” № 4, 9701 Шумен
тел.: 054 830 520, факс: 054 830 510
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
На основание чл. 7 „г” от ЗОП и Решение по т.4 от Протокол № 12 / 26,06.2009 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД. ТП”Български пощи”  гр. Шумен открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка по НВМОП, с обект:

 ПОЗИЦИЯ 1 „АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТАКСУВАЧНИ МАШИНИ”

ПОЗИЦИЯ 2 „АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛЕЙМОВАЧНИ МАШИНИ”


Място и срок за получаване на документацията:
Териториално поделение „Български пощи” ЕАД град Шумен, ул. „Добруджа” № 4, Шумен 9701 – до 16.00 часа на   22.1.2010 год.

Цена на документацията:
6 лв. с ДДС

Документацията е публикувана:
тук

Място и срок за подаване на офертите:
Териториално поделение „Български пощи” ЕАД град Шумен, ул. „Добруджа” № 4, Шумен 9701 – до 16.00 часа на 29.01.2010 год.

 

 

Документация

Документи