Предмет на поръчкатаРазяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване13.03.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

РАЗЯСНЕНИЕ № ОП-5-4/2014г. може да изтеглите тук.

Документация

Документи