Предмет на поръчкатаРазяснение относно обявена процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Рециклиране на тонер касети Lexmark E120 за нуждите на ОВ и РСЦ на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване18.03.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Отговори на въпроси относно обществената поръчка може да намерите тук.

Документация

Документи