Предмет на поръчкатаСервизни услуги за автомобили
Дата на публикуване04.02.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Сервизни услуги за автомобили

ТП „Български пощи“ Враца

ул. „Лукашов ” №3

тел.092/62 24 44, факс: 092/66 07 62

www.TPBP@VRATZA.BGPOST.BG

ОБЯВЛЕНИЕ

ТП „Български пощи“ Враца, на основание чл.1 ал.2 т.3, чл. 3, ал. 1, т. 2 ал.2, чл. 4 ал.1, чл.5 ал.1 от НВМОП и във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 4, ал.1, чл.7г, чл.8 ал.2 от ЗОП, въз основа на Заповед № РД-08-132/16.06.2009 год. на Главен Изпълнителен Директор и Решение на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД по т. 3 от Протокол №10/ 21.05.2009г, и писмо № 66-Вр-03/20.01.2010 год. на Директор Дирекция ”Основни услуги и Логистика”, Заповед № 15/03.02.2010 год. на Директора на ТП „Български пощи” Враца открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект :” Сервизни услуги за автомобили”

 

Място и срок за получаване на документацията: ТП ”Български пощи”- Враца “, ул. Лукашов” №3 до 15.03.2010 год. 16.00 часа.

 

Цена на документацията:  12 лв. с ДДС.

 

Документацията е публикувана: тук

 

Място и срок за подаване на офертите: ТП „Български пощи” Враца, до 22.03.2010 год. 16.00 часа.

Документация

Документи