Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”
Дата на публикуване04.06.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и Раздел VII, б. А, т. 17 - 18 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”

 

ще се извърши на 09.06.2014 год. (понеделник) от 10:00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи