Предмет на поръчкатаОбявление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разхладителни, тонизиращи и затоплящи напитки за работещите в „Български пощи” ЕАД, по 2 (две) обособ
Дата на публикуване17.06.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на разхладителни, тонизиращи и затоплящи напитки за работещите в „Български пощи” ЕАД, по 2 (две) обособени позиции: позиция № 1 – Доставка на разхладителни напитки (трапезна вода) и позиция № 2 – Доставка на тонизиращи кафе и захар) и затоплящи напитки (чай и захар), ще се извърши на 19.06.2014 год. (четвъртък) от 11:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” № 1, бл. 31. 

 

Документация

Документи