Предмет на поръчкатаРазяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Управление на сервизното обслужване, ремонта и поддръжката на моторни превозни средства на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване20.06.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Разяснение № ОП-21-4/19.06.2014г. може да изтеглите тук.

Документация

Документи