Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на „Български пощи” ЕАД“, при следните самостоятелно обособени позиции: ПОЗИЦИЯ 1: Персонални компютри; ПО
Дата на публикуване30.06.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и Раздел VІІ, буква А, т. 16 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура с предмет:

„Доставка на компютърна техника за нуждите на „Български пощи” ЕАД“, при следните самостоятелно обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: Персонални компютри;

ПОЗИЦИЯ 2: Преносими компютри

ще се извърши на 02.07.2014 г. - сряда в 14.00 часа в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” № 1, бл. 31.

Документация

Документи