Предмет на поръчкатаРазяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за нуждите на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” при следните обособени позиции: 1. Позиция І. Ролна химизирана хартия –
Дата на публикуване08.07.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Разяснение № ОП-26-5/07.07.2014г. може да изтеглите тук.

Документация

Документи