Предмет на поръчкатаУВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД”
Дата на публикуване21.07.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

На основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 16 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”, ще се извърши на 22.07.2014 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи