Предмет на поръчкатаУтвърден протокол от работата на длъжностните лица за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване на климатични инсталации в Специализирано поделение „Българска филателия и н
Дата на публикуване28.07.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Утвърден протокол от работата на длъжностните лица за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване на климатични инсталации в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД може да изтеглите тук.

Документация

Документи