Предмет на поръчкатаУтвърден протокол от работата на длъжностните лица за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административни сгради, работни помещения и прилежащи пл
Дата на публикуване29.07.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Утвърден протокол от работата на длъжностните лица за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административни сгради, работни помещения и прилежащи площи на „Български пощи” ЕАД с 6 (шест) обособени позиции" може да изтеглите тук.

Документация

Документи