Предмет на поръчкатаУтвърден протокол от работата на длъжностните лица за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:"Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитан
Дата на публикуване29.07.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Утвърден протокол от работата на длъжностните лица за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на "Български пощи" ЕАД за 2014г. и 2015г.,включващ и междинен одит на съкратен финансов отчет за първо полугодие на 2015 година" може да изтеглите тук.

Документация

Документи