Предмет на поръчкатаУВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на ролни хартии за нуждите на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” при следните о
Дата на публикуване01.08.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, ще се извърши на 06.08.2014 г. от 11:00 ч., в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31.

 

Документация

Документи