Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Управление на сервизното обслужване, ремонта и поддръжката на моторните превозни средства на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване22.08.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

На основание чл.69a, ал. 3 от ЗОП и Раздел ХІ, т. 77.5. от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Управление на сервизното обслужване, ремонта и поддръжката на моторните превозни средства на „Български пощи” ЕАД”

ще се извърши на 26.08.2014г. (вторник) от 11:00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31

Документация

Документи