Предмет на поръчкатаВътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване01.10.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Настоящите Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в „Български пощи” ЕАД, утвърдени със Заповед № РД-08-360/ 30.09.2014 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД се публикуват на основание чл. 22б, ал. 2, т. 18 и във вр. с  чл. 8б от ЗОП.

Документация

Документи