Предмет на поръчкатаИзвършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
Дата на публикуване07.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

№ на Договор Предмет на поръчката Изпълнител на поръчката Дата на извършване на плащането; Основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената работа и/или номер на фактура) Размер на извършеното плащане/без ДДС
208/12.11.2012г „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 4 „ЕЛ ИНСТА ЗАРАСТРОЙ" 28.10.2014 124/22.10.2014 237.41
207/12.11.2012г.  „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 3 „ЕЛ ИНСТА ЗАРАСТРОЙ" 23.10.2014 123/03.10.2014г 1937.73
82/15.04.2013г. „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция №  12 „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД 23.10.2014 123173/10.10.2014 404.48
86/15.04.2013 „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция №  8 „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД 20.10.2014 123148/07.10.2014 114.45
94/18.04.2013 „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция №  4 "АРСИ" ЕООД 22.10.2014 762/18.10.2014 562.05
83/15.04.2013г. „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция №  11 „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД 08.10.2014
09.10.2014
21.10.2014
31.10.2014
№300616/08.10.14
№123167/09.10.2014
№123175/10.10.2014
№123238/24.10.14
18,80
169,14
596,00
1209,00
47/10.03.2014 "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации с три обособени позиции-обособена позиция №2 Алимар Клима ЕООД 14.10.2014
14.10.2014
0000001393/09.10.2014
0000001394/09.10.2014
520,00
480,00

 

 

 

Документация

Документи