Предмет на поръчкатаСъобщение за оттегляне на публична покана с предмет: „Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” в четири обособени позиции.
Дата на публикуване14.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 101б, ал. 5 от ЗОП и чл. 40, ал. 4 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Български пощи” ЕАД, оттегляме публикуваната на 05.11.2014 г. публична покана, с уникален код 9035636, с предмет:

 

„Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” в четири обособени позиции:


  • Обособена позиция № 1. Изработване на информационни указателни табели и на материали за брандиране на ПС и на ИРЧ, в т.ч. офиси на СП „ИМС/Булпост”;

  • Обособена позиция № 2. Изработване на рекламни сувенири за 2015г.;

  • Обособена позиция № 3. Изработване на чанти с външни дръжки с флексопечат;

  • Обособена позиция № 4. Изработване на обозначаващи стикери за търговските обекти, работещи с ваучерите за храна на „Български пощи” ЕАД.

Документация

Документи