Предмет на поръчкатаРазяснения относно обявена процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване17.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Разяснение относно обществена поръчка № 00276-2014-0016 от 05.11.2014г. може да изтеглите тук .

Разяснение относно обществена поръчка № 00276-2014-0016 от 07.11.2014г. може да изтеглите тук .

Разяснение относно обществена поръчка №  00276-2014-0016 от 17.11.2014г. може да изтеглите тук .

Документация

Документи