Предмет на поръчкатаРазяснения относно обявена процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД"
Дата на публикуване17.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Разяснение относно обществена поръчка № 00276-2014-0015 от 29.10.2014г. може да изтеглите тук .

Разяснение относно обществена поръчка № 00276-2014-0015 от 17.11.2014г. може да изтеглите тук .

Документация

Документи