Предмет на поръчкатаИзвършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
Дата на публикуване20.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

№ на договор Предмет на поръчката Изпълнител на поръчката Дата на извършване на плащането; Основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената работа и/или номер на фактура) Размер на извършеното плащане /без ДДС
160 към
9033639
„Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)” „ХАЙ КОМПЮТЪРС” ЕООД 20.10.2014 3000019402/13.10.14 21 306.00  
91 Рамково споразумение за елекронни съобщителни услуги, чрез обществена елекронна мобилна мрежа по стандарта на GSM с национално покритие Мобилтел ЕАД 22.10.2014 298033844/25.08.2014 2301.17
121 Доставка на персонални компютри Прайм Технолоджис ЕООД 21.10.2014 5441/14.10.2014 21618,33
частично плащане
146 Извършване на дезинсекция и дератизация по договор 146 /05.09.2014 ДДД- 1 ООД 29.10.2014 РУ Югоизточен регион -Доставка и прилагане на препарати за дезинсекция и дератизация по Фактура №4000005158/21.10.2014 725.09
147 Извършване на дезинсекция и дератизация по договор 147 /05.09.2014 ДДД- 1 ООД 29.10.2014 РУ Южен централен регион -Доставка и прилагане на препарати за дезинсекция и дератизация по Фактура №0000208151/28.10.2014 494.08 
137 "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "БП" ЕАД "Кукуда груп" ООД 01.10.2014 фактура 8250/01.09.2014 3 490.63  
01.10.2014 фактура 8253/01.09.2014 560.49  
03.10.2014 фактура 8248/01.09.2014 1 128.93  
08.10.2014 фактура 8291/01.09.2014 3 025.41  
10.10.2014 фактура 8287/03.09.2014 675.57  
23.10.2014 фактура 8251/01.09.2014 43.20  
134 "Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на "БП" ЕАД с две обособени позиции, обособена позиция №1 "Евротрейд 2000" ЕООД 14.10.2014 фактура 496/06.10.2014 3 190.50  
15.10.2014 фактура 495/06.10.2014 3 970.40  
16.10.2014 фактура 494/06.10.2014 4 537.60  
24.10.2014 фактура 497/06.10.2014 4 254.00  
27.10.2014 фактура 493/06.10.2014 3 282.67  
 219/25.11.2013
(борсов договор 456/21.11.2013)
Доставка на газьол за отопление „Сакса ООД” 15.10.2014 фактура №121443/06.10.2014 17 801.78  
16.10.2014 фактура №121515/08.10.2014 8 755.66  
16.10.2014 фактура №121439/07.10.2014 7 273.66  
7/БФН Абонаментно обслужване на 2 бр.термопринтери за баркод и матричен принтер"Принтнорикс" за номерация "Инфостар" ООД 28.10.2014 №1782/14.10.14г. 750.00  
8/БФН Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове "Вартек"ООД 13.10.2014 ф-ра№11383/01.10.2014 100.00  
11/БФН Абонаментно обслужване на СТР система "Евротайп"
ООД
28.10.2014 ф-ра№100000026284
ф-ра10000002633
1 998.50  
БФН-21 Цялостно сервизно обслужване на 2 бр. печатащи устройства "XEROX DR 135" Ксерокс България ЕООД 28.10.2014 ф-ра№1890004371/16.10.14г. 3 053.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация

Документи