Предмет на поръчкатаПротокол от заседание на комисията по обществена поръчка „Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване20.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Протокол № 1 от заседание на комисия, назначена от главния изпълнителен директор да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:  

„Доставка на чували за технологичните  нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции:

  • Позиция I – Пощенски чували за кореспондентски и колетни пратки за страната и чужбина (материал - полипропилен);

  • Позиция II – Платнени чували за ценни пратки (материал - плат)”.

Протоколът може да бъде изтеглен тук

Документация

Документи