Предмет на поръчкатаСъобщение за оттегляне на публична покана с предмет: „Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” в три обособени позиции.
Дата на публикуване28.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 101б, ал. 5 от ЗОП и чл. 40, ал. 4 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Български пощи” ЕАД, оттегляме публикуваната на 24.11.2014 г. публична покана, с уникален код 9036465, с предмет:

 

„Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” в три обособени позиции:

 

Позиция 1.

Изработване на информационни указателни табели и на материали за брандиране на ПС и на ИРЧ, в т.ч. офиси на СП „ИМС/Булпост”

Позиция 2.

Изработване на рекламни сувенири за 2015г.

Позиция 3.  

Изработване на обозначаващи стикери за търговските обекти, работещи с ваучерите за храна на „Български пощи” ЕАД

 

 

 

Документация

Документи