Предмет на поръчкатаСключен договор за изпълнение на обществена поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства”
Дата на публикуване28.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка по Рамково споразумение № 29/ 30.01.2013 с предмет:

 

„Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции”:

 

Позиция 2 –  „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;

 

Документация

Документи