Предмет на поръчкатаПротокол от заседание на комисията по обществена поръчка „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд"
Дата на публикуване02.12.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Протокол № 1 от заседание на комисия, назначена от главния изпълнителен директор да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

 

Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд  BS OHSAS 18001:2007 в „Български пощи” ЕАД

 

Протоколът може да бъде изтеглен тук

Документация

Документи