Предмет на поръчкатаИзвършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
Дата на публикуване04.12.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

№ на Договор Предмет на поръчката Изпълнител на поръчката Дата на извършване на плащането; Основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената работа и/или номер на фактура) Размер на извършеното плащане/без ДДС
Договор
БФН-6
Абонаментно обслужване на 3 бр. пликовачни машини "KERN" "Европейски център за образование и технологии "ЕООД 03.11.2014 ф-ра№1000000/22102014 за м.9 1 000
БФН-21 Цялостно сервизно обслужване на 2 бр. печатащи устройства "XEROX DR 135" Ксерокс България ЕООД 12.11.2014 ф-ра№1890004622/10112014 2 335.51
№8/БФН Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове ВартекООД 12.11.2014 ф-ра№11529/03112014 100.00
БФН-19/13.06.2014 Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в СП БФН Славей -91 ООД 12.11.2014 ф-ра№33677/11112014 5 878.40
Договор
БФН-9
Абонаментно обслужване на 20бр. полиграфически машини ЕТ"Еталикс-Кирил Стоилов" 12.11.2014 ф-ра№426/07112014 800
143 Извършване на дезинсекция и дератизация по договор ДДД- 1 ООД 06.11.2014 РУ Западен регион -Доставка и прилагане на препарати за дезинсекция и дератизация по Фактура №10000058257/05.11.2014 1 163.23
148 Извършване на дезинсекция и дератизация по договор ДДД- 1 ООД 06.11.2014 ЦУ  -Доставка и прилагане на препарати за дезинсекция и дератизация по Фактура № 1000057720/21.10.2014 464.08
165 Управление на сервизното обслужване ремонта и поддръжката на МПС на "Български пощи" ЕАД "Кар Сервиз" ДЗЗД м. ноември Абонамент 5 340.00
121 Доставка на персонални компютри Прайм Технолоджис ЕООД 04.11.2014 5441/14.10.14г. 24 758.33
121 Доставка на персонални компютри Прайм Технолоджис ЕООД 10.11.2014 5441/14.10.14г. 16 666.67
73 Рециклиране на тонер касети Lexmark Е 120 за нуждите на ОВ и РСЦ на Български пощи - ЕАД Дейликонт ЕООД 04.11.2014 37068/07.10.2014 2 160.00
188 „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS) Консорциум Прокон 10.11.2014 42/30.10.2014 19 969.39
163 Англиийски език Никанор м. ноември ф-ра № 619/20.10.2014 2 983.50
174 Доставка на чанти за разнос на кореспонденция „Цачева и синове” 20.11.2014 фактура №0000000140/18.11.2014 3 980.00
ООД
173/31.10.2014 Доставка на дърва за огрев Бет Инс ООД 26.11.2014 фактура 0000000117/11.11.2014 6 560.00
 173/31.10.2014 Доставка на дърва за огрев Бет Инс ООД 26.11.2014 фактура 0000000119/14.11.2014 4 920.00
 173/31.10.2014 Доставка на дърва за огрев Бет Инс ООД 26.11.2014 фактура 0000000123/17.11.2014 6 314.00
 183/11.11.2014 Доставка на хартии кооп. Панда 26.11.2014 фактури 0870013842/17.11.14; 0969164432/17.11.14 2 984.00
 183/11.11.2014 Доставка на хартии кооп. Панда 21.11.2014 фактури 0870013839/17.11.14; 0969164427/17.11.14 2 984.00
 183/11.11.2015 Доставка на хартии кооп. Панда 19.11.2014 фактура 0870013841/11.11.14 1 400.00
 183/11.11.2014 Доставка на хартии кооп. Панда 24.11.2014 фактура 0969164431/17.11.14 1 584.00
 183/11.11.2014 Доставка на хартии кооп. Панда 19.11.2014 фактури 0870013843/17.11.14; 0969164433/17.11.14 2 984.00
 183/11.11.2014 Доставка на хартии кооп. Панда 27.11.2014 фактури 0870013840/17.11.14; 0969164430/17.11.14 3 334.00
 183/11.11.2015 Доставка на хартии кооп. Панда 26.11.2014 фактура 0870013845/17.11.14 700.00
 134/19.08.2014 "Доставка на пластмасови пломби" "Евротрейд 2000" ЕООД 04.11.2014 фактура 500/07.10.2014 3 545.00
 134/19.08.2014 "Доставка на пластмасови пломби" "Евротрейд 2000" ЕООД 06.11.2014 фактура 498/06.10.2014 19 143.00
 126/11.08.2014 "Доставка на  (тиксо-ролки) " "Мултико 92" ООД 11.11.2014 фактура 141455/30.10.2014 171.00
 126/11.08.2014 "Доставка на  (тиксо-ролки) " "Мултико 92" ООД 20.11.2014 фактура 141473/13.11.2014 2 928.00 
 126/11.08.2014 "Доставка на  (тиксо-ролки) " "Мултико 92" ООД 21.11.2014 фактура 141474/14.11.2014 2 454.00
 126/11.08.2014 "Доставка на  (тиксо-ролки) " "Мултико 92" ООД 17.11.2014 фактура 141472/13.11.2014 1 988.70
 126/11.08.2014 "Доставка на  (тиксо-ролки) " "Мултико 92" ООД 19.11.2014 фактура 141471/12.11.2014 4 676.50
 126/11.08.2014 "Доставка на  (тиксо-ролки) " "Мултико 92" ООД 28.11.2014 фактура 141475/17.11.2014 6 484.50
 126/11.08.2014 "Доставка на  (тиксо-ролки) " "Мултико 92" ООД 26.11.2014 фактура 141456/30.10.2014 76.00
 126/11.08.2014 "Доставка на  (тиксо-ролки) " "Мултико 92" ООД 26.11.2014 фактура 141476/04.11.2014 180.10
205/ Ежедневни текущи и аварийни строително -ремонтни работи в сгради собственост "БП"ЕАД "Мегатурс 1"ЕООД 28.11.2014 ф-ра №200000 2352/18.11.2014 59.84
9/16.01.2013 Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой (гумирана) за нуждите на печатната база на СП "БФН" Капелен - България ЕООД 26.11.2014 Ф-ра1585/08.10.2014. 16 667.50
181/11.11.14г Рамково споразумение за елекронни съобщителни услуги, чрез обществена елекронна мобилна мрежа по стандарта на GSM с национално покритие Мобилтел ЕАД 26.11.2014 299607188/26.09.2014 2 296.88
151/19.09.14 Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на Български пощи ЕАД Прайм Технолоджис ЕООД 28.11.2014 5465/30.10.2014 3 960.00

 

 

 

 

 

 

Документация

Документи