Предмет на поръчкатаИзвършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
Дата на публикуване05.12.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

№ на Договор Предмет на поръчката Изпълнител на поръчката Дата на извършване на плащането; Основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената работа и/или номер на фактура) Размер на извършеното плащане/без ДДС
206/12.11.12 „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 1 „МЕГАТУРС 1” ЕООД 07.11.2014г. 2383/09.10.2014 39,19
07.11.2014г. 2386/15.10.2014 115,42
204/12.11.12 „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 2 „МЕГАТУРС 1” ЕООД 26.11.2014 2409/31.10.2014 29,79
26.11.2014 2410/31.10.2014 49,8
26.11.2014 2411/31.10.2014 425
26.11.2014 2468/03.11.2014 455,29
26.11.2014 2469/03.11.2014 93,53
26.11.2014 2518/03.11.2014 86,68
26.11.2014 2524/03.11.2014 383,08
208/12.11.12 „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 4 „ЕЛ ИНСТА ЗАРАСТРОЙ" 14.11.2014 130/05.11.2014 696,98
14.11.2014 131/05.11.2014 238,94
17.11.2014 132/05.11.2014 2566,94
14.11.2014 133/05.11.2014 346,29
14.11.2014 135/05.11.2014 316,2
14.11.2014 136/05.11.2014 912,73
14.11.2014 137/05.11.2014 250,14
14.11.2014 138/05.11.2014 300,58
14.11.2014 139/05.11.2014 159,74
14.11.2014 140/05.11.2014 353,75
14.11.2014 141/05.11.2014 338,79
17.11.2014 142/05.11.2014 1724,94
17.11.2014 143/05.11.2014 1836,58
20.11.2014 144/05.11.2014 16462,03
14.11.2014 145/05.11.2014 88,23
14.11.2014 146/05.11.2014 18,87
14.11.2014 147/05.11.2014 337,76
     
     
207/12.11.12 „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 3 "Ел Инста Зарастрой 12.11.2014 126/31.10.2014г 5004,4
12.11.2014 127/31.10.2014г 3474,72
12.11.2014 125/ 31.10.2014г 826,8
21.11.2014 128/ 5.11.2014г 1430,97
27.11.2014 150/10.11.2014г 84,64
84/15.04.2013г. „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция №  10 „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД 04.11.2014 123237/24.10.2014 1668,87
28.11.2014 123385/19.11.2014 785,00
82/15.04.2013г. „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция №  12 „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД 20.11.2014 123354/12.11.2014 244,00
25.11.2014 123355/12.11.2014 462,9
     
94/18.04.2013г. „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция № 4 "АРСИ" ЕООД 26.11.2014 770/19.11.2014 100,00
     
96/18.04.2013г. „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция № 6 "АРСИ" ЕООД 06.11.2014 763/17.10.2014 155,78
83/15.04.2013г. „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция № 11 "ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД 05.11.2014 №123275/30.10.14 197,12
05.11.2014 №123284/31.10.14 408,00
     
           

 

 

Документация

Документи