Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции”
Дата на публикуване08.12.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на чували за технологичните  нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции:

Позиция I Пощенски чували за кореспондентски и колетни пратки за страната и чужбина (материал - полипропилен)
Позиция II Платнени чували за ценни пратки (материал - плат)"

 

ще се извърши на 11.12.2014 г. /четвъртък/ от 11:00 ч., в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31.

 

Документация

Документи