Предмет на поръчкатаДоговор и анекс към обществена поръчка с предмет „Доставка на гориво по проект ESF-2203-01-11007/ BG051PO001-2.2.03-0083 „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”
Дата на публикуване10.12.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Договор и анекс към обществена поръчка 00276-2014-0011 с предмет „Доставка на гориво по проект ESF-2203-01-11007/ BG051PO001-2.2.03-0083 „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център” можете да намерите тук: договор анекс

 

 

 

 

Документация

Документи