Предмет на поръчкатаПротоколи от работата на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура с предмет „Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции"
Дата на публикуване23.12.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4 от работата на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура с предмет  

 

„Доставка на чували за технологичните  нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции"

Документация

Документи