Предмет на поръчкатаДоклад от председателя на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции"
Дата на публикуване23.12.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Доклад от председателя на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка на чували за технологичните  нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции"

Документация

Документи