Предмет на поръчкатаИзвършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
Дата на публикуване29.12.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

Предмет на поръчката Изпълнител на поръчката Дата на извършване на плащането; Основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената работа и/или номер на фактура) Размер на извършеното плащане/без ДДС
1 Рамково споразумение за елекронни съобщителни услуги, чрез обществена елекронна мобилна мрежа по стандарта на GSM с национално покритие Мобилтел ЕАД 18.12.2014 301192307/24.102014 2 360.36  
2 Доставка на персонални компютри Прайм Технолоджис ЕООД 04.12.2014 5441/14.10.2014 16 666.67  
3 „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS) Консорциум Прокон 05.12.2014 42/30.10.2014 8 333.33  
18.12.2014 42/30.10.2014 16 666.67  
4 Извеждане от експлоатация и дерегистрация на електронни касови апарати с фискална памет и осигуряване на техническа поддръжка на дефискализираните устройства Дейзи Технолоджи ЕООД 04.12.2014 110296/27.10.14 4 305.00  
5 Управление на сервизното обслужване ремонта и поддръжката на МПС на "Български пощи" ЕАД Кар Сервиз ДЗЗД м. декември Абонамент 5 340.00  
6 Договор за обслужване на работещите в "БП" ЕАД от Службата по трудова медицина 158 /19.07.2014 ИСА МИЛЕНИУМ 3 ООД 19.12.2014 Профилактични прегледи  по фактура 2000002997/11.11.2014 6 915.50  
174/04.11.2014 Доставка на чанти за разнос на кореспонденция „Цачева и синове” ООД 03.12.2014 фактура  0000000141/18.11.2014 9 950.00  
173/31.10.2014 Доставка на дърва за огрев Бет Инс ООД 05.12.2014 фактура  0000000129/01.12.2014 29 356.00  
173/31.10.2014 Доставка на дърва за огрев Бет Инс ООД 15.12.2014 фактура  0000000169/01.12.2014 9 184.00  
173/31.10.2014 Доставка на дърва за огрев Бет Инс ООД 19.12.2014 фактура  0000000130/01.12.2014 29 028.00  
173/31.10.2014 Доставка на дърва за огрев Бет Инс ООД 16.12.2014 фактура  0000000167/01.12.2014 4 510.00  
173/31.10.2014 Доставка на дърва за огрев Бет Инс ООД 08.12.2014 фактура  0000000133/14.11.2014 820.00  
173/31.10.2014 Доставка на дърва за огрев Бет Инс ООД 22.12.2014 фактура  0000000176/13.12.2014 2 870.00  
173/31.10.2014 Доставка на дърва за огрев Бет Инс ООД 23.12.2014 фактура  0000000178/16.12.2014 2 788.00  
172/31.10.2014 Доставка на брикети за огрев Алексис 5000 ЕООД 05.12.2014 фактура  1000000005/02.12.2014 39 680.00  
172/31.10.2014 Доставка на брикети за огрев Алексис 5000 ЕООД 18.12.2014 фактура  1000000006/02.12.2014 1 280.00  
172/31.10.2014 Доставка на брикети за огрев Алексис 5000 ЕООД 19.12.2014 фактура  1000000003/02.12.2014 13 760.00  
164/20.10.2014 Доставка на газьол за отопление Сакса ООД 05.12.2014 фактура  0000124656/27.11.2014 4 814.67  
164/20.10.2014 Доставка на газьол за отопление Сакса ООД 01.12.2014 фактура  0000124607/26.11.2014 5 492.95  
219/25.11.2013
(борсов договор 956/21.11.2013)
Доставка на газьол за отопление Сакса ООД 23.12.2014 фактура  0000123371/05.11.2014 13 795.78  
 174/04.
11.2014 г.
Доставка на чанти за разнос на кореспонденция „Цачева и
синове” ЕООД
20.11.2014 фактура
0000000140/
18.11.2014
3 980.00  
 174/04.
11.2014 г.
Доставка на чанти за разнос на кореспонденция „Цачева и
синове” ЕООД
16.12.2014 фактура
0000000144/
09.12.2014
13 930.00  
 183/11.11.2014 Доставка на хартии кооп. Панда 04.12.2014 фактура
870013837/
17.11.2014
2 800.00  
 183/11.11.2015 Доставка на хартии кооп. Панда 11.12.2014 фактура
0969164429/
17.11.2014
13.20  
 178/04.11.2014 "Доставка на полиетиленови пликове за куриерски услуги "EMS/BulPost" "ТиС Трейдинг България" ООД 23.12.2014 фактура 13557/16.12.14г 7 425.00  
 178/04.11.2014 "Доставка на полиетиленови пликове за куриерски услуги "EMS/BulPost" "ТиС Трейдинг България" ООД 19.12.2014 фактура 13554/16.12.14г 3 770.00  
145 /05.09.2014 Извършване на дезинсекция и дератизация по договор ДДД- 1 ООД 03.12.2014 РУ Североизточен регион -Доставка и прилагане на препарати за дезинсекция и дератизация по Фактура  0000254302/03.12.2014 1 085.81  
158 /19.07.2014 Договор за обслужване на работещите в "БП" ЕАД от Службата по трудова медицина ИСА МИЛЕНИУМ 3 ООД 05.12.2014 Услуги от СТМ по договор 158/19.07.2013 г. месечно абонаментно обслужване за м.10 по фактура 2000002919/06.10.2014 891.25  
158 /19.07.2014 Договор за обслужване на работещите в "БП" ЕАД от Службата по трудова медицина ИСА МИЛЕНИУМ 3 ООД 05.12.2014 Услуги от СТМ по договор 158/19.07.2013 г. месечно абонаментно обслужване за м.11 по фактура 2000002991/04.11.2014 891.25  
158 /19.07.2014 Договор за обслужване на работещите в "БП" ЕАД от Службата по трудова медицина ИСА МИЛЕНИУМ 3 ООД 19.12.2014 Профилактични прегледи  по фактура 2000002997/11.11.2014 6 915.50  
12.11.2012г. „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 1 „МЕГАТУРС 1” ЕООД 08.12.2014г. 2384/09.10.2014 217.14  
08.12.2014г. 2387/15.10.2014 152.64  
08.12.2014г. 2388/15.10.2014 72.77  
08.12.2014г. 2412/31.10.2014 46.56  
08.12.2014г. 2413/31.10.2014 46.27  
08.12.2014г. 2414/31.10.2014 38.94  
08.12.2014г. 2415/31.10.2014 36.63  
08.12.2014г. 2416/31.10.2014 273.55  
08.12.2014г. 2417/31.10.2014 39.55  
08.12.2014г. 2418/31.10.2014 42 286.00  
08.12.2014г. 2419/31.10.2014 22.78  
08.12.2014г. 2420/31.10.2014 105.88  
08.12.2014г. 2421/31.10.2014 54.16  
08.12.2014г. 2422/31.10.2014 46.56  
08.12.2014г. 2423/31.10.2014 181.57  
08.12.2014г. 2424/31.10.2014 131.87  
08.12.2014г. 2425/31.10.2014 0.93  
08.12.2014г. 2426/31.10.2014 944.76  
08.12.2014г. 2427/31.10.2014 93.48  
08.12.2014г. 2428/31.10.2014 154.06  
08.12.2014г. 2429/31.10.2014 931.90  
08.12.2014г. 2430/31.10.2014 208.01  
08.12.2014г. 2431/31.10.2014 230.84  
08.12.2014г. 2432/31.10.2014 598.59  
08.12.2014г. 2433/31.10.2014 50.17  
08.12.2014г. 2434/31.10.2014 309.07  
08.12.2014г. 2435/31.10.2014 73.45  
08.12.2014г. 2436/31.10.2014 64.40  
08.12.2014г. 2437/31.10.2014 59.33  
08.12.2014г. 2438/31.10.2014 195.91  
08.12.2014г. 2439/31.10.2014 944.40  
08.12.2014г. 2440/31.10.2014 68.34  
08.12.2014г. 2441/31.10.2014 190.01  
08.12.2014г. 2442/31.10.2014 300.38  
08.12.2014г. 2443/31.10.2014 929.59  
08.12.2014г. 2444/31.10.2014 79.10  
08.12.2014г. 2445/31.10.2014 34.21  
08.12.2014г. 2446/31.10.2014 24.43  
08.12.2014г. 2447/31.10.2014 507.62  
08.12.2014г. 2448/31.10.2014 1 840.63  
08.12.2014г. 2449/31.10.2014 1 416.56  
08.12.2014г. 2450/31.10.2014 1 762.61  
08.12.2014г. 2451/31.10.2014 1 959.34  
08.12.2014г. 2452/31.10.2014 4 418.60  
08.12.2014г. 2453/31.10.2014 1 596.19  
08.12.2014г. 2454/31.10.2014 1 415.76  
08.12.2014г. 2455/31.10.2014 8 378.20  
08.12.2014г. 2471/03.11.2014 46.56  
08.12.2014г. 2473/03.11.2014 823.35  
08.12.2014г. 2474/03.11.2014 2 207.07  
08.12.2014г. 2475/03.11.2014 24.52  
08.12.2014г. 2477/03.11.2014 111.50  
08.12.2014г. 2478/03.11.2014 13.87  
08.12.2014г. 2479/03.11.2014 336.70  
08.12.2014г. 2481/03.11.2014 37.29  
08.12.2014г. 2483/03.11.2014 367.95  
08.12.2014г. 2484/03.11.2014 56.92  
08.12.2014г. 2485/03.11.2014 65.31  
08.12.2014г. 2486/03.11.2014 39.96  
08.12.2014г. 2487/03.11.2014 200.10  
08.12.2014г. 2488/03.11.2014 8 469.15  
08.12.2014г. 2491/03.11.2014 65.31  
08.12.2014г. 2498/03.11.2014 300.45  
08.12.2014г. 2505/03.11.2014 2 940.50  
08.12.2014г. 2506/03.11.2014 21 916.00  
08.12.2014г. 2507/03.11.2014 1 272.01  
08.12.2014г. 2508/03.11.2014 502.36  
08.12.2014г. 2509/03.11.2014 3 345.42  
08.12.2014г. 2510/03.11.2014 39.29  
08.12.2014г. 2511/03.11.2014 149.56  
08.12.2014г. 2513/03.11.2014 84.91  
08.12.2014г. 2514/03.11.2014 204.34  
08.12.2014г. 2515/03.11.2014 22.51  
08.12.2014г. 2516/03.11.2014 623.82  
08.12.2014г. 2519/03.11.2014 274.61  
08.12.2014г. 2521/03.11.2014 174.56  
08.12.2014г. 2522/03.11.2014 604.56  
08.12.2014г. 2523/03.11.2014 257.26  
08.12.2014г. 2527/10.11.2014 398.60  
204/12.11.2012г. „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 2 „МЕГАТУРС 1” ЕООД 10.12.2014 2382/07.10.2014 6 068.80  
02.12.2014 2408/31.10.2014 1 176.44  
10.12.2014 2470/03.11.2014 917.05  
02.12.2014 2490/03.11.2014 760.94  
10.12.2014 2492/03.11.2014 4 686.39  
02.12.2014 2493/03.11.2014 219.24  
22.12.2014 2494/03.11.2014 7 158.14  
02.12.2014 2512/03.11.2014 1 668.33  
     
208/12.11.2012г „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 4 „ЕЛ ИНСТА ЗАРАСТРОЙ" 15.12.2014 148/10.11.2014 8 867.23  
209/12.11.2012г.  „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 5 „ЕЛ ИНСТА ЗАРАСТРОЙ" 03.12.2014 149/10.11.2014 2 370.95  
207/12.11.2012г.  „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 3 „ЕЛ ИНСТА ЗАРАСТРОЙ" 08.12.2014 129/05.11.2014г 5 656.11  
87/15.04.2013г. „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция №  7 „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД 05.12.2014 123379/18.11.2014 2 208.86  
18.12.2014 123482/05.12.2014 1 696.70  
18.12.2014 123510/10.12.2014 14.70  
82/15.04.2013г. „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция №  12 „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД 19.12.2014 123484/08.12.2014 1 132.75  
47/10.03.2014г. "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации с три обособени позиции" - обособена позиция №2 Алимар Клима ЕООД 02.12.2014 1406/13.11.2014 1 366.67  
175/04.11.2014г. "Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации" "КИКИ - ПП"ЕООД 10.12.2014 69/04.11.2014 16 365.00  
179/05.11.2014г. "Абонаментно обслужване на септични ями по две обособени позиции" - обособена позиция №2 "С и Д ПАРТНЕРС" ООД 10.12.2014 170/19.11.2014 735.00  
180/11.11.2014г. "Абонаментно обслужване на септични ями по две обособени позиции" - обособена позиция №1 "Инфраструктурни системи" ООД 05.12.2014 223/14.11.2014 249.00  
5/14.01.2014г. "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по пет обособени позиции" - обособена позиция №1 "ММС ИНК"ООД 22.12.2014 26299/02.12.2014 433.33  
46/10.03.2014г. "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации с три обособени позиции" - обособена позиция №2 Алимар Клима ЕООД 15.12.2014 1417/05.12.2014 306.67  
19.12.2014 1423/12.12.2014 1 335.00  
Договор БФН-6 Абонаментно обслужване на 3 бр. пликовачни машини "KERN" "Европейски център за образование и технологии "ЕООД 11.12.2014 ф-ра 1000000245/10122014 за м.10 1 000.00  
  ф-ра 1000000251/10122014 за м.11  
15.12.2014   1 000.00  
Договор БФН-21 Цялостно сервизно обслужване на 2 бр. печатащи устройства "XEROX DR 135" Ксерокс България ЕООД 11.12.2014 ф-ра 1890004929/08.12.14 4 397.67  
Договор 8/БФН Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове ВартекООД 04.12.2014 ф-ра 11653/01122014 100.00  
БФН-19/13.06.2014 Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в СП БФН Славей -91 ООД 11.12.2014

22.12.2014
ф-ра 33820/19112014 3 730.20  
ф-ра 34107/08122014
ф-ра 34212/12122014
2787.80
1182.15
Договор Абонаментно обслужване на 20бр. полиграфически машини ЕТ"Еталикс-Кирил Стоилов" 11.12.2014 ф-ра 428/09122014 800.00
БФН-9
11/БФН Абонаментно обслужване на СТР система "Евротайп" 04.12.2014

23.12.2014
ф-ра 10000002685/12.11.14 200.00

200.00
  ф-ра  10000002708/02.12.14
153/26.09.14 Доставка на ролна хартия за нуждите на Българска филателия и нумизматика, за обособена позиция І - Ролна химизирана хартия, 70 тона Мениджмънт Бизнес Машин 23.12.2014 ф-ра 51764/06.10.14г. 44 704.30
 178/04.11.2014 "Доставка на полиетиленови пликове за куриерски услуги "EMS/BulPost" "ТиС Трейдинг България" ООД 23.12.2014 фактура 13556/16.12.14г 7 495.00
192/05.12.14 „Доставка на автомобилни горива за срок от 24 месеца за автомобилите на „Български пощи” ЕАД чрез ССБ АД” Петрол АД м.12 м.12 12 041.03
9/16.01.2013 Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой (гумирана) за нуждите на печатната база на СП "БФН" Капелен - България ЕООД 23.12.2014 Ф-ра1585/08.10.2014. 20 000.00

 

 

Документация

Документи