Предмет на поръчкатаУведомление за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: “Доставка на хигиенни материали за нуждите на “Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване29.07.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

УВЕДОМЛЕНИЕ


На основание чл. 38, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 4 от документацията за участие, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: “Доставка на хигиенни материали за нуждите на “Български пощи” ЕАД” ще се извърши на 30.07.2010 г. от 16.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи