Предмет на поръчкатаРазяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с обект: "Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на "Бълга
Дата на публикуване30.07.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

документ

Документация

Документи