Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти на открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за възлагане на обществени поръчки с обект: „Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на тер
Дата на публикуване10.08.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за възлагане на обществени поръчки с обект: „Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на „Български пощи” ЕАД” ще се извърши на 09.08.2010 г. от 09.30 часа в зала 205, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи