Предмет на поръчкатаДоставка на нови автомобили за обновяване и модернизация на автопарка на "Български пощи" ЕАД
Дата на публикуване22.05.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Доставка на нови автомобили за обновяване и модернизация на автопарка на "Български пощи" ЕАД

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов" № 1, бл.31, 1700 София
телефон: 02/ 949 33 89, факс: 02/ 868 52 05
web site: www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
На основание чл. 25, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.1, чл. 7, т. 5, чл. 7 г, чл. 16, ал.4, от ЗОП Решение по т…1.. от Протокол №5 от 19.03.2009.г... на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с обект: "Доставка на нови автомобили за обновяване и модернизация на автопарка на "Български пощи" ЕАД" с пет обособени позиции /лотове/, чрез финансов лизинг, а именно

Лот 1. Инкасо /бронирани/ автомобили 4x4 - 10 броя.

Лот 2. Товарни автомобили с полезна товароносимост до 850 кг. / дълга база/ - 130 бр.

Лот 3. Товарни автомобили 4x4 с полезна товароносимост до 850 кг. – 50 бр.

Лот 4. Товарни автомобили с полезна товароносимост до 1600 кг. – 55 бр.

Лот 5. Автомобили за експлоатационни цели:
           5.1. Автомобили с повишена проходимост 4x4 с нормална кабина 4+1 места – 12 бр.
           5.2. Автомобил с повишена проходимост 4x4, 5+2 места – 1 бр.
           5.3. Леки автомобили тип „Седан”– 4 бр.Място и срок за получаване на документацията: до 16.00 часа на 05.06.2009 г. в служба "Деловодство", ул. „Акад. Стефан Младенов" № 1, бл.31, 1700 София 

Цената на документацията:  50 лв. с ДДС.


Документацията е публикувана: тук

Място срок за подаване на офертите: до 16,00 часа на 15.06.2009  г. в служба "Деловодство", ул. „Акад. Стефан Младенов" № 1, бл.31, 1700 София.


Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под N:17 от 22.05.2009 г.

Документация

Документи