Предмет на поръчкатаДруги външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване15.09.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Други външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД

ТП „БП” при „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

ул. „Асеновска” № 1, 8800 Сливен
тел.: 044 662902, факс: 044 625262

www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
На основание чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.2 и чл.4, ал.1, чл.5, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл.3, ал.1,т.2, чл.7, т.5, чл.7г, чл.8, ал.2 от ЗОП и решение № 10/21.05.2009 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка по НВМОП, с обект: „Други външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД.

Място и срок за получаване на документацията:
Териториално поделение „Български пощи” ЕАД град Сливен, ул. „Асеновска” № 1, Сливен 8800 – до 17.00 часа на 07.09.2009 год.

Цена на документацията: 12 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Място и срок за подаване на офертите: Териториално поделение „Български пощи” ЕАД град Сливен, ул. „Асеновска” № 1, Сливен 8800 – до 10.00 часа на 14.09.2009 г.

Документация

Документи