Предмет на поръчкатаУведомление за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: “Доставка на радиатори за нуждите на пощенските станции на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване01.11.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

На основание чл. 38, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 4 от документацията за участие, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: “Доставка на радиатори за нуждите на пощенските станции на „Български пощи” ЕАДще се извърши на 02.11.2010 г. от 13.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” № 1, бл. 31.

Документация

Документи