Предмет на поръчкатаУведомление за отваряне и оповестяване на ценови оферти относно избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на “Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване25.11.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 18, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за възлагане на обществени поръчки с обект: „Избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на “Български пощи” ЕАД” ще се извърши на 29.11.2010 г. от 13.00 часа в зала 205, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи