Предмет на поръчкатаРазяснение по документация за обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”
Дата на публикуване16.12.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

Уточнението можете да видите тук.

Документация

Документи