Предмет на поръчкатаДоставка на СТР (computer to plate) за нуждите на СП "Българска филателия и нумизматика"
Дата на публикуване09.06.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Доставка на СТР (computer to plate) за нуждите на СП "Българска филателия и нумизматика" 

 

Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ на „Български пощи“ ЕАД

ул. „Хайдушка поляна“ № 8, 1612 София

тел.: 02 953 22 33, факс: 02 953 18 26

www.bgpost.bg

 

ОБЯВЛЕНИЕ:
Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ - „Български пощи“ ЕАД, на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 4, ал.1 от НВМОП, въз основа на Решение на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД по т. 17 от Протокол № 4/05.03.2009г., открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: Доставка на СТР (computer to plate) за нуждите на СП "Българска филателия и нумизматика".

 

Място и срок за получаване на документацията: Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ - „Български пощи“ ЕАД, ул. „Хайдушка поляна“ № 8, София 1612, ет. 3, Отдел „Правен“, до 30.06.2009 г.

 

Цена на документацията: 10 (десет) лв. с ДДС.

 

Документацията е публикувана: тук

 

Място и срок за подаване на офертите: Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ - „Български пощи“ ЕАД, ул. „Хайдушка поляна“ № 8, София 1612, ет. 3, отдел „Правен“, до 07.07.2009 г.

Документация

Документи