Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”
Дата на публикуване10.01.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 8, ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)” ще се извърши на 11.01.2011 г. /вторник/ от 10.30 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи