Предмет на поръчкатаРазяснения по въпроси, свързани с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване18.01.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Разясненията можете да изтеглите от тук.

Документация

Документи