Предмет на поръчкатаРазяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии”.
Дата на публикуване24.01.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Разяснението можете да изтеглите от тук.

Документация

Документи