Предмет на поръчкатаПроектиране на производствени сгради, собственост на "Български пощи" ЕАД
Дата на публикуване11.06.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Проектиране на производствени сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, 1700 София
тел. 949/33 89, 949/32 84, факс: 02/868 52 05
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
На основание чл.5, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и чл. 7, т.5, чл. 7г от ЗОП, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.2 и чл.4, ал.1 от НВМОП и решение на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД по т.7 от Протокол № 11 / 07.08.2008 г. открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: „Проектиране на производствени сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД по следните обособени позиции:

Позиция № 1 - реконструкция и модернизация на ПС София-2 и ПС София-6;
Позиция № 2 - реконструкция и модернизация на ПС Шумен-1;
Позиция № 3 - нова сграда за ПС Бургас-8 и жилищни помещения, к/с „Изгрев”, гр.Бургас”


Срок за закупуване на документацията: до 16:00 ч. на 25.06.2009 г. в стая 106

Цена на документацията: 24 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Срок за подаване на офертите: до 16:30 ч. на 02.07.2009 г. в служба „Деловодство”

Обявлението за възлагане на малка обществена поръчка е публикувано в електронния регистър на АОП на 11.06.2009 г. - http://www.aop.bg/

Документация

Документи