Предмет на поръчкатаРазяснения, свързани с открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции.
Дата на публикуване15.02.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Разясненията можете да изтеглите от тук.

 

Документация

Документи